Carolien van der Linden

Over mij

Over mij

Carolien van der Linden werkt als klinisch geriater en klinisch farmacoloog in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en promoveert op donderdag 27 juni 2013 aan de Technische Universiteit Eindhoven op het proefschrift "Adverse drug reactions in individual patient care: documentation and prevention of represcription."

Ik ben inmiddels ruim 7 jaar klinisch geriater: medisch specialist voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Mijn speciale aandacht gaat uit naar klinische farmacologie en medicatieveiligheid in het bijzonder. Momenteel werk ik in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Naar mijn overtuiging kan een betere uitwisseling van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, huisartsen en apotheken de medicatieveiligeid vergroten. Hiervoor is een betere koppeling van elektronische systemen nodig. Mijn onderzoek richt zich op bijwerkingen van geneesmiddelen bij patiënten in het ziekenhuis, en de documentatie en communicatie daarvan.

Heeft u vragen of ideeën? Wilt u het proefschrift of gepubliceerde artikelen ontvangen? Vul uw gegevens in bij contact.

Promotieonderzoek

Mijn promotieonderzoek is het resultaat van een samenwerking tussen het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, de Technische Universiteit Eindhoven en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarnaast werkten we samen met onder andere Medecs, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, en Pharmapartners.

De aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat patiënten, bij wie een geneesmiddel werd gestaakt vanwege een bijwerking, datzelfde middel soms later opnieuw voorgeschreven kregen.

Bijwerkingen komen frequent voor en leiden regelmatig tot ziekenhuisopname, met name bij ouderen. Onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van deze bijwerkingen potentieel te vermijden is. Een voorbeeld van een vermijdbare bijwerking is het opnieuw voorschrijven van een geneesmiddel aan een patiënt, bij wie dat geneesmiddel eerder gestaakt is vanwege een bijwerking.

In mijn proefschrift beschrijven we verschillende onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat de redenen van staken van medicatie in het ziekenhuis niet altijd goed worden vastgelegd; in dossiers ontbreekt deze reden bij 40% van de gestaakte medicijnen. In een onderzoek bij 215 opgenomen geriatrische patiënten werd slechts 51% van de opgetreden bijwerkingen in het ziekenhuis gemeld in de ontslagbrief aan de huisarts. Openbare apotheken werden nooit geïnformeerd over de bijwerkingen in het ziekenhuis. Van de geneesmiddelen die vanwege een bijwerking werden gestaakt, werd 27% binnen een half jaar opnieuw voorgeschreven aan dezelfde patiënt.

Om redenen van staken beter vast te leggen en het opnieuw voorschrijven van geneesmiddelen na een bijwerking te voorkomen, ontwikkelden we een elektronische beslissingsondersteunende module. Deze module werd gekoppeld aan het elektronisch voorschrijfsysteem in het ziekenhuis. De resultaten van het werken met deze module worden beschreven in mijn proefschrift. Om represcriptie na een bijwerking niet alleen binnen het ziekenhuis te voorkomen, maar ook daarbuiten (in de eerste lijn) is de module verder ontwikkeld om informatie over bijwerkingen die in het ziekenhuis optraden te integreren in het informatiesysteem van eerste lijns gezondheidscentra. Bij het tot stand brengen van de koppeling tussen deze systemen kwamen we meerdere problemen tegen. Huisartsen gaven aan (na een demonstratie van de resultaten van deze koppeling) deze koppeling zeer nuttig te vinden, en gemakkelijk in gebruik.

Heeft u vragen of ideeën? Wilt u het proefschrift of gepubliceerde artikelen ontvangen? Vul uw gegevens in bij contact.

Contact